Cách ly - 隔离

首页 > 越南生活 > stocking 越南语
stocking 越南语

Cách ly - 隔离

小梅 2 2869 0 0
Loading the player...

例子:

Tất cả du khách đến Việt Nam đều phải tiến hành cách ly tập trung 14 ngày.

所有前往越南的旅客需要进行14天集中隔离

,

2 Comments
stocking 2021.01.23 14:28  
在这里 đều 是什么意思?
小梅 2021.01.24 15:28  
”都“的意思
我们一起学习越南语
我们将在2000字之后向公众发表评论。
图片 题目
stocking 越南语

최근글


새댓글


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand