Câu đối Tết - 春联

首页 > 越南生活 > stocking 越南语
stocking 越南语

Câu đối Tết - 春联

小梅 8 7383 0 0
Loading the player...

例子:

 Mỗi dịp Tết đến xuân về, người người nhà nhà đều chọn những câu đối Tết đỏ thật đẹp dán lên cửa để tạm biệt năm cũ chào đón năm mới.

每逢春节,家家户户都要挑漂亮的红春联贴于门上,辞旧迎新。

,

8 Comments
stocking 2021.02.02 05:46  
在越南也有这样的文化吗?
小梅 2021.02.02 13:48  
也有,但是實際現在比以前少得多。
stocking 2021.02.03 11:52  
明白
stocking 2021.02.02 05:47  
写“恭喜发财”也多
小梅 2021.02.02 13:49  
是的。越南语是"Cung hỷ phát tài"
stocking 2021.02.03 11:52  
很像中文
stocking 2021.02.02 05:48  
辞旧迎新  这个越南语怎么写?
小梅 2021.02.02 13:47  
Tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới
我们一起学习越南语
我们将在2000字之后向公众发表评论。
图片 题目
stocking 越南语

최근글


새댓글


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand